Եթե ինձ մոռանաս


Պաբլո Ներուդա

( ազատ թարգմանություն իտալերենից )
Ուզում եմ, որ իմանաս
մի բան.
գիտես՝ ինչպես է.
երբ նայում եմ
բյուրեղյա լուսնին, կարմիր ճյուղին,
դանդաղընթաց աշնանը՝ իմ պատուհանից,
երբ հպվում եմ
կրակի մոտի
անշոշափելի մոխրին,
կամ փայտի կնճռապատ մարմնին,
ամեն ինչ ինձ բերում է քեզ մոտ,
ինչպես եթե այն ամենը, ինչ գոյություն ունի՝
բույրերը, լույսերը, մետաղները
լինեին փոքրիկ նավակներ,որ լողում են
դեպի քո կղզին, որ ինձ է սպասում:Եվ այսպես,
թե քիչ-քիչ դադարես ինձ սիրել,
կդադարեմ քեզ սիրել քիչ-քիչ.
եթե հանկարծ
մոռանաս ինձ
մի՛ փնտրիր ինձ,
որովհետև մոռացել եմ քեզ արդեն.

եթե հաշվի առնես տևական և խենթ
դրոշների քամին,
որ անցնում է իմ կյանքում
և որոշես
լքել ինձ ափին
սրտի, որտեղ ունեմ արմատներ
մտածիր
որ այդ օրը,
այդ ժամին
բարձր կձգեմ թևերս
և դուրս եկած արմատներս
ուրիշ հող կփնտրեն:

բայց
եթե ամեն օր
ամեն ժամ
զգաս, որ ինձ համար ես նախանշված
անսասան քաղցրությամբ,
եթե ամեն օր բարձրանա
քո շուրթերի ծաղկը՝ փնտրելու ինձ
ավաղ, սեր իմ, ավաղ, սեր իմ
իմ մեջ կրկնվում է այդ կրակը,
իմ մեջ ոչինչ չի մարում, ոչինչ չի մոռացվում,
իմ սերը կենդանի է քո սիրով, սիրելիս,
և քանի դեռ կաս, այն կմնա քո թևերի մեջ,
առանց հեռանալու ինձնից:

Voglio che tu sappia
Una cosa.
Tu sai com’è questa cosa:
se guardo
la luna di cristallo, il ramo rosso
del lento autunno alla mia finestra,
se tocco
vicino al fuoco
l’impalpabile cenere
o il rugoso corpo della legna,
tutto mi conduce a te,
come se ciò che esiste
aromi, luce, metalli,
fossero piccole navi che vanno
verso le tue isole che m’attendono.Orbene,
se a poco a poco cessi di amarmi
cesserò d’amarti poco a poco.
“Se d’improvviso
mi dimentichi,
non cercarmi,
chè già ti avrò dimenticata”

Se consideri lungo e pazzo
il vento di bandiere
Che passa per la mia vita
e ti decidi
a lasciarmi sulla riva
del cuore in cui ho le radici,
pensa
che in quel giorno,
in quell’ora,
leverò in alto le braccia
e le mie radici usciranno
a cercare altra terra.

Ma
se ogni giorno,
ogni ora
senti che a me sei destinata
con dolcezza implacabile.
Se ogni giorno sale
alle tue labbra un fiore a cercarmi,
ahi, amor mio, ahi mia,
in me tutto quel fuoco si ripete,
in me nulla si spegne né si dimentica,
il mio amore si nutre del tuo amore, amata,
e finchè tu vivrai starà tra le tue braccia
senza uscire dalle mie.

Սկզբնաղբյուր

գուգլը թարգմանեց իտալերենից գուգլը թարգմանեց հայերեն գուգլը թարգմանեց իսպաներենից
I want you to know
One thing.
You know how this is:
if I look
at the crystal moon, at the red branch
of the slow autumn at my window,
if I touch
near the fire
the impalpable ash
or the wrinkled body of the log,
everything carries me to you,
as if everything that exists
aromas, light, metals,
were little boats that sail
toward those isles of yours that wait for me.However,
if little by little you stop loving me
shall stop loving you little by little.
“If all of a sudden
I forget,
do not look for me,
which since you have forgotten ”

If you think it long and mad
the wind of banners
That passes through my life
and you decide
to leave on the shore
of the heart where I have roots,
think
that on that day,
at that time,
I shall lift my arms
and my roots will set off
to seek another land.

but
if every day,
hourly
you feel that you are destined for me
with implacable sweetness.
If every day salt
to your lips to seek me a flower,
oh, my love, oh my,
in me all that fire is repeated,
in me nothing is extinguished or forgotten,
my love feeds on your love, beloved,
and as long as you live it will be in your arms
without leaving mine.

Ես ուզում եմ, որ դուք գիտեք
Մի բան է.
Դուք գիտեք, թե ինչպես է դա:
եթե ես նայում
— ին, իսկ բյուրեղները լուսնի, ժամը RED BRANCH
— ի աշնանը դանդաղ իմ պատուհանից
եթե ինձ դիպչել
մոտ կրակ
որ աննշմարելի Ash
կամ wrinkled մարմինը մատյան,
Ամեն ինչ կատարվում է ինձ համար,
ինչպես, եթե այն ամենը, ինչ գոյություն ունի
aromas, լուսավորության Մետաղներ,
քիչ են, որ նավակներ լողալ
դեպի այն isles քո, որ սպասում են ինձ:Սակայն,
եթե դուք քիչ — քիչ կանգ սիրել ինձ
պարտավոր է դադարեցնել ձեզ սիրող քիչ — քիչ.
«Եթե հանկարծ
ես մոռանալ,
Մի նայիր ինձ համար,
որ քանի որ դուք մոռացել ”

Եթե ​​կարծում եք, որ դա երկար ու խելագար
Քամին Վահանակները
Այն անցնում է իմ կյանքում
եւ դուք որոշեք
հեռանալ ափին
սրտի ուր ես եմ արմատներով,
մտածել
որ այդ օրը,
այն ժամանակ,
ես պետք է վերացնել բոլոր թեւերը
իմ արմատները պիտի ճամփա
փնտրելու այլ երկիրը.

սակայն
եթե ամեն օր,
ամենժամյա
Դուք զգում եք, որ դուք վիճակված է ինձ համար
հետ անգութ քաղցրությունը.
Եթե ​​ամեն օր աղ
Ձեր շուրթերին դիմել ինձ ծաղիկ,
Օ՜, իմ սեր, Oh my,
ինձ, որ հրդեհ է կրկնվում,
ինձ ոչինչ չի մարել, կամ մոռացված,
My Love կերակրում ձեր սիրո, սիրելի,
եւ քանի դեռ դուք ապրում, դա կլինի ձեր ձեռքերում
առանց թողնելով իմ.

I want you to know
one thing.
You know how it is:
if I look
the crystal moon, at the red branch
the slow autumn at my window,
if I touch
by the fire
the impalpable ash
or the wrinkled body of the log,
everything carries me to you,
as if everything that exists,
aromas, light, metals,
were little boats that sail
toward those isles of yours that wait for me.Now,
if little by little you stop loving
I’ll stop loving you little by little.
If suddenly
I forget
do not look for me,
I shall already have forgotten.

If you think it long and mad
the wind of banners
that passes through my life
and you decide
to leave me at the shore
heart where I have roots,
think
On that day,
at that time
raise arms
and my roots will
to seek another land.

but
if each day,
hourly
feel you are destined for me
with implacable sweetness.
If each day goes
a flower to your lips to seek,
oh my love, ah my own,
in me all that fire is repeated,
in me nothing is extinguished or forgotten,
my love feeds on your love, beloved,
and while you live it will be in your arms
without leaving mine.

Այս նյութը հրատարակվել է Թարգմանություն-ում և պիտակվել , ։ Էջանշեք մշտական հղումը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s